Киро Шутиноски

KA Marketing Activation Lead

“Coke Summership prestavuva unikatna moznost za ucesnicite da steknuvaat novi prakticni iskustva niz konkretni proekti, da spodeluvaat iskustva so luge koi tekovno rabotat na nivnite sferi na interes i voedno da pridonesat so nivnite svezi idea za realzacija na nekoj konkreten proekt.

  • Opportunity to grow through action and real time scenarios
  • Possibility to share ideas and experiences
  • Enlighten the mentors 😊

Младен Крстевски

Унапредувач на пазарот

Coke summership претставува едно неверојатно искуство во кое секој учесник преку работа на терен, проекти но и забава ги запознава сите…

Нина Лазовска

Учесник во Летна пракса на Пивара Скопје

Праксата од четири недели на Coke Summership за мене беше одлично искуство и почеток на мојата кариера каде преку стекнување…

Емилија Трајковска

Учесник во Летна пракса на Пивара Скопје

Coke Summership е 4 неделна програма исполнета со интензивна работа, реализирана преку забава тренинзи и учество во реални проекти. Со…