Прочитај ги приказните од минатите години

Александар Илиовски

Ментор

Coke Summership е можност која не треба да се пропушти. Начинот на кој ние како ментори се вклучуваме во целата…

Ана Атанасова

Координатор за безбедност и здравје при работа и животна средина

„Coke Summership претставува уникатна можнот за надоградување на знаење и стекнување нови вештини на млади и амбициозни студенти кои имаат…