Прочитај ги приказните од минатите години

Мирјана Златева

Customer Call Center Agent

Доколку си личност полна со ентузијазам, сакаш да запознаеш нови пријатели, да го збогатиш твоето знаење, да стекнеш нови вештини…

Стефан Тодоровски

Ментор

Coke Summership е одлична програма за почетници кои имаат амбиција да станат вистински професионалци и кои сакаат подготвени да ја…

Маја Митевска

Ментор

Coke Summership е одлична програма преку која се овозможува споделување на знаење и искуство од страна на менторите до практикантите.…

Киро Шутиноски

KA Marketing Activation Lead

“Coke Summership prestavuva unikatna moznost za ucesnicite da steknuvaat novi prakticni iskustva niz konkretni proekti, da spodeluvaat iskustva so luge…

Александар Илиовски

Ментор

Coke Summership е можност која не треба да се пропушти. Начинот на кој ние како ментори се вклучуваме во целата…

Ана Атанасова

Координатор за безбедност и здравје при работа и животна средина

„Coke Summership претставува уникатна можнот за надоградување на знаење и стекнување нови вештини на млади и амбициозни студенти кои имаат…