Прочитај ги приказните од минатите години

Киро Шутиноски

KA Marketing Activation Lead

Coke Summership претставува уникатна можност за учесниците да стекнуваат нови практични искуства низ конкретни проекти, да споделуваат искуства со луѓе…

Александар Илиовски

Ментор

Coke Summership е можност која не треба да се пропушти. Начинот на кој ние како ментори се вклучуваме во целата…

Ана Атанасова

Координатор за безбедност и здравје при работа и животна средина

Coke Summership претставува уникатна можност за надоградување на знаење и стекнување нови вештини на млади и амбициозни студенти кои имаат…