Кристијан Илков

Унапредувач на пазарот

Големо задоволство е да се биде дел од една ваква програма. Како за менторите така и за пријавените учесници Coke Summership е средина во која покрај тоа што се стекнуваат нови искуства, исто така се препознаваат и квалитетите на секој учесник, а преку предвидените проекти и активности секој има можност да ги истакне своите способности  и знаења за можеби еден да стане дел од семејството Пиварци!

Младен Крстевски

Унапредувач на пазарот

Coke Summership претставува едно неверојатно искуство во кое секој учесник преку работа на терен, проекти но и забава ги запознава сите…

Нина Лазовска

Учесник во Летна пракса на Пивара Скопје

Праксата од четири недели на Coke Summership за мене беше одлично искуство и почеток на мојата кариера каде преку стекнување…

Емилија Трајковска

Учесник во Летна пракса на Пивара Скопје

Coke Summership е 4 неделна програма исполнета со интензивна работа, реализирана преку забава тренинзи и учество во реални проекти. Со…