Кристијан Илков

Sales Team Lead FS

Големо задоволство е да се биде дел од една ваква програма. Како за менторите така и за пријавените учесници Coke Summership е средина во која покрај тоа што се стекнуваат нови искуства, исто така се препознаваат и квалитетите на секој учесник, а преку предвидените проекти и активности секој има можност да ги истакне своите способности  и знаења за можеби еден да стане дел од семејството Пиварци!

Нина Лазовска

Financial Analyst

Праксата од четири недели на Coke Summership за мене беше одлично искуство и почеток на мојата кариера каде преку стекнување…

Емилија Трајковска

Учесник во летна пракса

Coke Summership е 4 неделна програма исполнета со интензивна работа, реализирана преку забава тренинзи и учество во реални проекти. Со…

Андреј Бочваров

Учесник во летна пракса

Coke Summership претставува едно незаборавно искуство и совршен почеток за мојата професионална кариера. Можноста да бидам дел од една голема…