Како помина првата недела од
Coke Summership 2022

person2

 

Првата недела од овогодинешната летна пракса во Пивара Скопје – Coke Summership започна динамично и интензивно! На почетната церемонија, со која стартуваше летната пракса, младите и аспиративни учесници се запознаа со своите ментори како и со дел од тимот на вработени од Пивара Скопје кои беа директновклучени во организацијата на Coke Summership 2022.

Учесниците успешно ја поминаа неделата исполнета со разновидни активности и предизвици, a деновите редовно започнуваа со “morning coffee” – неформална дружба за запознавање но и координирање на претстојните активности.

  • Во рамки на првиот ден беше испорачана првата сесија од “Meet our Leaders” каде што учесниците имаа можност да слушнат од прва рака за кариерниот пат и вештините за успех на дел од нашите горди Пиварци и исто така имаа можност да се запознаат од близу со нашето портфолио на производи преку обуката “Portfolio and Premium Spirits”.

 

  • Вториот ден, учесниците учествуваа во втората сесија од “Meet our Leaders” и беа дел од тренинзите за “Customer Centricity” и “Employer Branding Essentials”, кои опфаќаат есенцијални аспекти на функционирањето на Пивара Скопје како компанија, но и на бизнисот воопшто.

 

  • Во рамки на третиот ден покрај тековните активности беше испорачан и тренинг за “Selling and outlet activation “преку кој учесниците на интерактивен начин се запознаа со продажбата и продажните вештини.

 

  • Кон крајот на неделата, учесниците поминаа 2 дена “on the market”, заедно со нашите унапредувачи на пазарот кои несебично го поделија своето знаење и искуство и ја покажаа магијата на работењето во Пивара Скопје од прва рака!

Посветено и амбициозно, учесниците успешно ја заокружија првата недела од Coke Summership 2022.

Првата недела од овогодинешната летна пракса во Пивара Скопје – Coke Summership започна динамично и интензивно! На почетната церемонија, со која стартуваше летната пракса, младите и аспиративни учесници се запознаа со своите ментори како и со дел од тимот на вработени од Пивара Скопје кои беа директновклучени во организацијата на Coke Summership 2022.

Учесниците успешно ја поминаа неделата исполнета со разновидни активности и предизвици, a деновите редовно започнуваа со “morning coffee” – неформална дружба за запознавање но и координирање на претстојните активности.

  • Во рамки на првиот ден беше испорачана првата сесија од “Meet our Leaders” каде што учесниците имаа можност да слушнат од прва рака за кариерниот пат и вештините за успех на дел од нашите горди Пиварци и исто така имаа можност да се запознаат од близу со нашето портфолио на производи преку обуката “Portfolio and Premium Spirits”.
  • Вториот ден, учесниците учествуваа во втората сесија од “Meet our Leaders” и беа дел од тренинзите за “Customer Centricity” и “Employer Branding Essentials”, кои опфаќаат есенцијални аспекти на функционирањето на Пивара Скопје како компанија, но и на бизнисот воопшто.
  • Во рамки на третиот ден покрај тековните активности беше испорачан и тренинг за “Selling and outlet activation “преку кој учесниците на интерактивен начин се запознаа со продажбата и продажните вештини.
  • Кон крајот на неделата, учесниците поминаа 2 дена “on the market”, заедно со нашите унапредувачи на пазарот кои несебично го поделија своето знаење и искуство и ја покажаа магијата на работењето во Пивара Скопје од прва рака!

Посветено и амбициозно, учесниците успешно ја заокружија првата недела од Coke Summership 2022.