Ана Ристовска

Sales Analytics Manager

Coke Summership беше одлично искуство да се споделат идеи и знаења со студентите за нашиот начин на работа и одблиску да ја запознаат компанијата, а истовремено и ние да научиме нешто ново и да добиеме инспирација за нови идеи кои би ги имплементирале во нашата работа. Оваа програма е одлична можност за младите студенти на еден практичен начин да го осознаат работењето на една успешна компанија што би им помогнало понатаму полесно да се одлучат за нивниот кариерен пат.

Младен Крстевски

Унапредувач на пазарот

Coke Summership претставува едно неверојатно искуство во кое секој учесник преку работа на терен, проекти но и забава ги запознава сите…

Нина Лазовска

Учесник во Летна пракса на Пивара Скопје

Праксата од четири недели на Coke Summership за мене беше одлично искуство и почеток на мојата кариера каде преку стекнување…

Емилија Трајковска

Учесник во Летна пракса на Пивара Скопје

Coke Summership е 4 неделна програма исполнета со интензивна работа, реализирана преку забава тренинзи и учество во реални проекти. Со…