Елена Линин

Revenue Growth Manager

Можноста за давање поддршка на млади и мотивирани студенти преку совети, насоки и споделување на искуство беше главниот мотив за учество во програмата на Coke Summership.  
Главен фокус ми беше сослушување и поттикнување на идеи преку споделување искуство од досегашни пракси, вклученост во процесот преку развивање на истите со што учесниците можат да го искусат позитивниот дух на Пивара Скопје. 
Оваа програма е одличен чекор за сите идни учесници како би добиле мало парче искуство од оваа индустрија и огромна и несебична поддршка од сите наши колеги како би им помогнале за нивните кариерни одлуки во иднина. 

Каролина Ѓорѓиевска

Route Settlement Associate

За мене, Coke Summership претставуваше неверојатен старт на мојата кариера и мојот професионален развој. Имав можност да бидам дел од…

Нина Лазовска

Financial Analyst

Праксата од четири недели на Coke Summership за мене беше одлично искуство и почеток на мојата кариера каде преку стекнување…

Емилија Трајковска

Учесник во летна пракса

Coke Summership е 4 неделна програма исполнета со интензивна работа, реализирана преку забава тренинзи и учество во реални проекти. Со…