Елена Линин

Commercial Policy Manager 

Можноста за давање поддршка на млади и мотивирани студенти преку совети, насоки и споделување на искуство беше главниот мотив за учество во програмата на Coke Summership.  
Главен фокус ми беше сослушување и поттикнување на идеи преку споделување искуство од досегашни пракси, вклученост во процесот преку развивање на истите со што учесниците можат да го искусат позитивниот дух на Пивара Скопје. 
Оваа програма е одличен чекор за сите идни учесници како би добиле мало парче искуство од оваа индустрија и огромна и несебична поддршка од сите наши колеги како би им помогнале за нивните кариерни одлуки во иднина. 

Младен Крстевски

Унапредувач на пазарот

Coke Summership претставува едно неверојатно искуство во кое секој учесник преку работа на терен, проекти но и забава ги запознава сите…

Нина Лазовска

Учесник во Летна пракса на Пивара Скопје

Праксата од четири недели на Coke Summership за мене беше одлично искуство и почеток на мојата кариера каде преку стекнување…

Емилија Трајковска

Учесник во Летна пракса на Пивара Скопје

Coke Summership е 4 неделна програма исполнета со интензивна работа, реализирана преку забава тренинзи и учество во реални проекти. Со…