Петар Јовановски

Premium Spirits Trade Marketing Manager

Од оваа програма нема што да се изгуби, а може многу да се добие. Уникатната можност од блиску да се запознаеш со најразличните процеси на функционирањето на една од најуспешните компании во Македонија, е незаменливо искуство. Ова подкрепено од искуствата и знаењата на менторите од различни сектори е дефинитивно дел од формулата за успех, а во најмала мера може да послужи како еден кариерен компас за идниот професионален развој.

Каролина Ѓорѓиевска

Route Settlement Associate

За мене, Coke Summership претставуваше неверојатен старт на мојата кариера и мојот професионален развој. Имав можност да бидам дел од…

Нина Лазовска

Financial Analyst

Праксата од четири недели на Coke Summership за мене беше одлично искуство и почеток на мојата кариера каде преку стекнување…

Емилија Трајковска

Учесник во летна пракса

Coke Summership е 4 неделна програма исполнета со интензивна работа, реализирана преку забава тренинзи и учество во реални проекти. Со…