Како помина четвртата недела од

person2

 

Нашите амбициозни практиканти за време на четвртата и последна недела од Coke Summership 2022 вредно и посветено работеа на презентациите на своите финални проекти.  

Во текот на изминатите 3 недели тие се стекнаа со богато практично и теоретско знаење кое им помогна да ги изработат своите финални презентации на највисоко ниво. 

Процесот на подготовка се одвиваше тимски, со напорна работа, но и секако со забава во Пиварски дух 😊  

Покрај самостојната работа, практикантите имаа и состаноци со своите ментори кои беа тука да ги насочат во целиот процес, да им дадат фидбек и да ги поддржат во работењето.  

На последниот ден од оваа работна недела, се одржа финалната свечеба церемонија на која беа презентирани финалните проекти, во присуство на тимот ментори и вработени во Пивара Скопје кои беа вклучени во целата Coke Summership програма и истите беа евалуирани од токму за оваа цел претходно оформена комисија.  

За време на церемонијата секој од учесниците се стекна со диплома за завршена летна пракса Coke Summership 2022.  

Им посакуваме среќа и многу успеси на личен и професионален план на нашите прекрасни практиканти!  

Нашите амбициозни практиканти за време на четвртата и последна недела од Coke Summership 2022 вредно и посветено работеа на презентациите на своите финални проекти.  

Во текот на изминатите 3 недели тие се стекнаа со богато практично и теоретско знаење кое им помогна да ги изработат своите финални презентации на највисоко ниво. 

Процесот на подготовка се одвиваше тимски, со напорна работа, но и секако со забава во Пиварски дух 😊  

Покрај самостојната работа, практикантите имаа и состаноци со своите ментори кои беа тука да ги насочат во целиот процес, да им дадат фидбек и да ги поддржат во работењето.  

На последниот ден од оваа работна недела, се одржа финалната свечеба церемонија на која беа презентирани финалните проекти, во присуство на тимот ментори и вработени во Пивара Скопје кои беа вклучени во целата Coke Summership програма и истите беа евалуирани од токму за оваа цел претходно оформена комисија.  

За време на церемонијата секој од учесниците се стекна со диплома за завршена летна пракса Coke Summership 2022.  

Им посакуваме среќа и многу успеси на личен и професионален план на нашите прекрасни практиканти!